“Rus ədəbiyyatı tarixi”nin birinci cildi işıq üzü görüb

“Rus ədəbiyyatı tarixi”nin birinci cildi işıq üzü görüb

Bakı. Trend:

“Mütərcim” nəşriyyatı filologiya üzrə elmlər doktoru, Əməkdar müəllim, professor Telman Cəfərovun (Vəlixanlı) müəllif və tərtibçisi olduğu “Rus ədəbiyyatı tarixi” adlı ali məktəblər üçün dərs vəsaitini nəşr edib.

Bakı Slavyan Universitetindən Trend-ə verilən məlumata görə, kitab üç hissədən ibarət olacaq “Rus ədəbiyyatı tarixi”nin birinci cildi kimi təqdim edilir.

Dərs vəsaitində Qədim və XVIII əsr rus ədəbiyyatının əsas əsərləri təhlil edilir, orta əsrlər rus ədəbiyyatında türk-slavyan əlaqələrinin təsvirinə, avrasiyaçılıq ideyalarına xüsusi diqqət yetirilir. Göstərilən dövrlərə aid rus ədəbiyyatından tərcümələrin kifayət qədər olmamasını və orta əsrlər rus ədəbiyyatına aid ədəbi nümunələrin orta məktəbi Azərbaycan diıində bitirmiş təhsilalanlar üçün orijinalın dilində adekvat şəkildə qavranılmasında problemlərin mövcudluğunu nəzərə alaraq, professor T.Cəfərov (Vəlixanlı) tədris vəsaitinə ədəbiyyat tarixinə dair materiallarla yanaşı, müxtəlif janrlara aid əsərləri və ya onlardan parçaların tərcümələrini daxil edib. Vəsaitin müntəxəbat hissəsində təqdim olunan əsərlərin bir qismi (“Kazan tarixi” və Karamzinin “Rus dövlətinin tarixi”indən parçalar, A.Kantemir, M.Lomonosov, Q.Derjavin və A.Sumarokov yaradıcılığından poetik nümunələr) müəllif tərəfindən dilimizə ilk dəfə tərcümə edilib. Bununla yanaşı, kitaba bu dövrlərə aid ədəbiyyat tarixini tədqiq və universitetlərimizdə tədris etmiş tanınmış ədəbiy­yatşünas və pedaqoqlar Abuzər İsmayılov və Rüstəm Kamalın, eləcə də görkəmli ədəbiyyatşünas və tərcüməçi Hüseyn Şərifin tərcümələri daxil olunub.

Bakı Slavyan Universitetinin (əvvəlki M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus Dili və Ədəbiyyatı İnstitutunun) 75 illik yubileyi ərəfəsində nəşr olunan bu kitabı müəllif müasir Azərbaycan filologiyasının zənginləşməsində, bir neçə nəsil Azərbaycan filoloqlarının hazırlanmasında və universitetdə formalaşmış elmi məktəb və istiqamətlərin inkişafında xüsusi xidmətləri olmuş əməkdar elm xadimləri, professorlar Məmməd Tağıyevin, Murtuz Sadıxovun, Həbib Babayevin, Firudin Hüseynovun, professor Bəşir Əhmədovun və dünyasını dəyişmiş digər müəllimlərinin əziz xatirəsinə həsr edib və onlara ünvanlanan ithafı “Ruhunuz şad olsun, Qarabağımız və düşmən tapdağında olan digər torpaqlarımız azad edildi!” sözləri ilə tamamlayıb.

Rus ədəbiyyatı tarixinə yeni müraciəti, onun yaranmağa və formalaşmağa başladığı ilk yüzilliklərdən tutmuş ən yeni dövr inkişaf mərhələsinədək inkişaf yolunu əhatə etmə cəhdini müəllif tarix və ədəbiyyatımızla ciddi və sıx əlaqələri olmuş bir ədəbiyyata ən müasir tarix və münasibətlərimizin kontekstindən baxılması, rus ədəbiyyatının Azərbaycanda resepsiyası və yeni reallıqlara uyğun transformasiyası, bu istiqamətdə günümüzədək mövcud olmuş ədəbiyyatşünaslıq materiallarına qiymət verilməsi cəhdi kimi dəyərləndirir.

Kitaba yazılmış ön sözdə dərs vəsaitinin digər məziyyətləri də vurğalanıb.