Qazaxıstan Respublikasının insan hüquqları sahəsində əlavə tədbirləri haqqında

Qazaxıstan Respublikasının insan hüquqları sahəsində əlavə tədbirləri haqqında

İnsan hüquqları sahəsində əlavə tədbirlərin görülməsi məqsədi ilə qərara alıram:

1. Qazaxıstan Respublikası Hökumətinə:

1) insan hüquqları sahəsində aşağıdakı istiqamətlərini nəzərdə tutan Prioritet Tədbirlər Planı təsdiq edilsin (bundan sonra- Tədbirlər Planı):

BMT-nin müqavilə orqanları və BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının xüsusi prosedurları ilə qarşılıqlı fəaliyyət mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi;

insan alveri qurbanlarının hüquqlarının təmin edilməsi;

əlilliyi olan vətəndaşların insan hüquqları;

qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin aradan qaldırılması;

toplaşma azadlığı hüququ;

ifadə azadlığı hüququ;

insanın yaşamaq hüququ və ictimai asayiş;

qeyri-hökumət təşkilatları ilə qarşılıqlı fəaliyyətin səmərəliliyinin artırılması;

cinayət mühakiməsi, işgəncələrin və qəddar rəftar hallarının qarşısının alınması sahəsində insan hüquqları;

2) Tədbirlər Planının icrasını təmin etmək;

3) Tədbirlər Planının yerinə yetirilməsi haqqında hər il yanvarın 25-dək ilin yekunlarına əsasən Qazaxıstan Respublikası Prezidentinin aparatına məlumat təqdim etmək;

4) bu Fərmanın yerinə yetirilməsi üçün digər tədbirlər görmək.

1. Bu Fərmanın icrasına nəzarət Qazaxıstan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına həvalə edilsin.

2. Bu Fərman imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti K.Tokayev

Nur-Sultan, Akorda, 9 iyun 2021-ci il

№ 597