Qaraciyər fəaliyyətinin ağırlaşdığını bildirən 6 əlamət

Qaraciyər fəaliyyətinin ağırlaşdığını bildirən 6 əlamət

Insan orqanizmində qaraciyərin normal fəaliyyət göstərməsi çox əhəmiyyət daşıyır. Ekologiya, qəbul edilən zərələ qida məhsulları, dərman preparatları qaraciyər fəaliyyətinə birbaşa təsir edir və onun fəaliyyətini korlayır. Qaraciyər fəaliyyəti pozulduqda özünü orqanizmdə biruzə verə bilir. Bəzi əlamətlər vardır ki, onların əmələ gəlməsi qaraciyərin normal işləməsi ilə bağlı olur. Bu əlamətlərə aşağıdaklar aiddir:

Alının qırışması
Alın hissədə dərini qırışması qocalığın əlmətlərindən biri sayılır. Vaxtından qabaq alın hissədə qırışların əmələ gəlməsi isə qaraciyər fəaliyyətinin pozulmasının əlamətidir. Qırışların dərin olması qaraciyərdə disfunksiyanın olmasının göstəricisidir.
Dəridə piqmentasiya
Qaraciyərdə müxtəlif biokimyəvi reaksiyalar gedir. Onun fəaliyyətinin pozulması zamanı melanin mübadiləsi pozulur və dəridə tünd rəngli ləkələr meydana gəlir. Bu ləkələrə ən çox yaşlı adamların üzlərində əllərində rast gəlmək olur. Bu yaşla əlaqədar qaraciyərdə baş verən dəyişikliklər səbəbindən meydana çıxır.
Yağlı dəri
Dərinin həddindən çox yağlı olması qaraciyər fəaliyyətinin zəifləməsi səbəbindən baş verir. Ən çox da alın və burun hissənin yağlanması qaraciyər səbəbindn baş verir. Bu zaman dəridə səpgilərə və xırda iltihabi ocaqlara da rast gəlmək mümükün olur.
Saçların tökülməsi
Saçların tökülməsi müxtəlif səbəblərdən baş verə bilir. Bu səbəblərin içərisində qaraciyər fəaliyyətinin pozulması da var. Qaraciyər səbəbli saçlar töküldükdə tökülən saçların yerinə yenisi gəlmir.
Gözün vəziyyətinin dəyişilməsi
Qaraciyər fəaliyyətinin pozulması özünü gözün sklerasının rəngində də göstərir. Qaraciyərdə patoloji proseslər baş verdikdə gözün sklerasının rəngi ağ yox, sarıya meyilli olur.
Nəcisin iyinin və formasının fərqli olması
Qaraciyər həzm prosesində birbaşa rol oynayır. Onun fəaiyyəti pozulduqda nəcisin rəngi, qoxusu və formasında dəyişikliklər meydana çıxır. Ən çox da nəcisin aşağıdakı formada olması təhlükəli sayılır:
* nəcisin ağ və ya sarı olması
* yapışqan şəkilli olması
* güclü pis iyə malik olması
* uzun müddət duru olması
* sərt və xırda yumru şəkildə olması