MƏMMƏD ƏMİN RƏSULZADƏ - 139

MƏMMƏD ƏMİN RƏSULZADƏ - 139

Məmməd Əmin Rəsulzadə: Azərbaycan Millətinin Atası

Məmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycanın görkəmli siyasi və dövlət xadimi olub, “Azərbaycan xalqının atası” kimi qəbul edilib. O, müasir Azərbaycan dövlətinin formalaşmasında əsas rol oynayıb və ölkənin müstəqilliyinin ilk illərində ən nüfuzlu şəxslərdən biri olub.

1884-cü il yanvarın 31-də Bakının Novxanı kəndində anadan olan Rəsulzadə Rus-Müsəlman məktəbindən sonra təhsilini Bakı Texniki məktəbində rus dilində davam etdirmişdir. Sonralar siyasət və jurnalistika ilə məşğul olub. O, Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparmaq və Azərbaycan xalqının hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olmaq məqsədi ilə Müsavat Partiyasını yaradıb.

Rəsulzadə 1918-ci ildə Rusiya imperiyasının süqutundan sonra yaradılmış Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banisi olub. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qısa müddətə fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq, müsəlman dünyasında ilk müasir parlamentli respublika olub və regionun digər ölkələri üçün örnək olub.

Rəsulzadə xarizmatik və uzaqgörən, ölkəsinin inkişafına fədakar bir lider idi. O, Azərbaycanda demokratiyanın, insan haqlarının və qanunun aliliyinin təbliği istiqamətində yorulmadan çalışmış, onun səyləri müasir, müstəqil dövlətin təməlinin qoyulmasına müstəsna kömək etmişdir.

Rəsulzadə sağlığında üzləşdiyi çətinliklərə baxmayaraq vətəninə, xalqına olan sevgisini heç vaxt itirməmişdir. Bu gün o, Azərbaycan xalqının müstəqillik və azadlıq mübarizəsinin qəhrəmanı və simvolu kimi xatırlanır. Onun irsi gələcək nəsilləri ruhlandırmaqda davam edir və o, həmişə “Azərbaycan Millətinin Atası” kimi xatırlanacaqdır.